Member login

Earth Association for Regression Therapy

Main Page – Norwegian

EARTh Forening for regresjonsterapi

 

EARTh (Earth Association for Regression Therapy) er en internasjonal organisasjon som fremmer profesjonalitet ved regresjonsbehandling, eller regresjonsterapi. Regresjonsbehandling er også kjent som regresjonsterapi til tidligere og en livsregresjonsbehandling eller transpersonell regresjonsbehandling.

For terapeuter tilbyr vi et nettverk av entusiastiske, profesjonelle og dyktige terapeuter og trenere. Vi tilbyr årlige kongresser, kurs, samlinger og seminar med høy kvalitet. Det gis videreutdanninger, det er arbeidsutveksling, videoer, pedagogiske og informative webinarer. Det er forumdiskusjoner, for medlemmer, forskning, IRT Journal og artikler for å holde våre terapeutiske, verktøy og ferdigheter oppdatert med de nyeste utviklingene i regresjonsbehandling.

For kunder og alle som er interessert i dette feltet, tilbyr vi informasjon om regresjonsbehandling, på anerkjente treningsprogrammer / trenere og en liste over profesjonelle regresjonsterapeuter i mange land over hele verden.

Hva er regresjonsbehandling?

Regresjon oppdager og henter opp tidligere erfaringer som har forårsaket nåværende plager, utfordringer og problemer. Regresjonsterapeuter bruker denne opphentingen av hendelser og situasjoner for å komme til glemte, ignorerte eller undertrykte erfaringer / minner som forårsaker problemer, men også å reaktivere positive følelser, glemte positive erfaringer og latente talenter.

Å finne og hente opp de uønskede erfaringene frigjør følelser og gir innsikt i hvordan nåværende utfordringer og plager kommer fra disse erfaringene. Regresjonsbehandling hjelper til med å forme om slike minner og sette dem i en ny kontekst, slik at klienten kan løse seg fra negative påvirkninger fra fortiden og i stedet hente den kraften og livsenergien som gikk tapt i den tidligere situasjonen. På denne måten vil klientene føle seg sterkere, helere, mer “fullstendig” og kjenner en større tilfredshet og lykkelig i hverdagen. De vil bli i stand til å forholde seg til livet på en mer autentisk, kreativ, sunnere og meningsfull måte.

Regresjonsterapi behandler erfaringer fra barndommen, fra opplevelser før fødselen, fra tidligere liv og erfaringer videreført gjennom familiens linje, energetiske påvirkninger og flere andre relaterte problemer. Ditt underbevisste vet hvor årsaken og løsningen av problemet ditt er og hvordan du kommer dit. Det er det vi jobber med i regresjonsterapien.

For mer informasjon om EARTh eller regresjonsterapibehandling på ditt eget språk, vennligst kontakt med NFRT, Norsk Forbund for Regresjonsterapi: www.regresjonsterapi.no eller ett av de anerkjente treningsprogrammene Ny-Innsikt: www.regresjonsterapeut.no

Du kan også gå direkte til (lenke vil være her) for å finne en terapeut i ditt land og for kontaktinformasjon.

 

For fagfolk

Velkommen til EARTh-foreningen!

Vi håper å ønske deg velkommen som medlem. Du finner oss som en gruppe begesitrede, innovative, dyktige og medfølende terapeuter, som også er har plass til mye moro og latter.

 • Hvordan bli medlem
 • Opplæringskurs
 • Årlige konvensjoner, kongresser og seminar
 • Forskningspublikasjoner
 • International Journal of Regression
 • og mye mer…

For alle interesserte

Takk for din interesse for regresjonsterapi! Regresjonsterapibehandling er en nyskapende type terapi som kan bidra til å løse problemer som ikke forstås i noen annen form for terapi.

Vi er åpne og respekterer, åndelige mennesker med en jordisk holdning.

 • En liste over våre profesjonelle og sertifiserte medlemmer
 • Ofte stilte spørsmål
 • Artikler
 • Bøker
 • Videoer

Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet gir ikke medisinsk rådgivning og er kun til informasjonsformål.

Rådfør deg alltid med legen din om medisinske spørsmål angående din tilstand, behandling eller medisinering.

Regresjonsterapibehandling er ikke ment å diagnostisere eller erstatte medisinsk behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verified publication:

Athanasios Komianos
Certified Hypnotherapist (CHT) & Certified Regression Therapist (CRT)

Information:

2 Responses