Member login

Earth Association for Regression Therapy

THE ROMANIAN INSTITUTE FOR REGRESSION THERAPY

Regression Therapy – training details

 

The training program is recognized by Earth Association for Regression Therapy (EARTh) and the diploma will enable each student to apply for professional or certified membership.

 

 • Location: for now this training is located in Bucharest, but in the it future could be available in other main cities of Romania.
 • Language of training: mainly Romanian. Once a year a 4 day workshop will be taught in English by a foreign EARTh accredited trainer (professional translation will be available).
 • Trainer: Victor Chirea, Certified Regression Therapist (CRT) as an EARTh member and Psychotherapist in Gestalt Therapy as a Romanian College of Psychotherapy member.
 • Who can apply: qualified professionals and therapists (psychologists, doctors); applicants that are not qualified therapists must demonstrate maturity, have a good psycho-emotional health, internal condition to become a future regression therapist and also the ability to enter regression state as a client.

 

The program combines 3 main directions:

 1. Evadio school which the trainer graduated under the supervision of Marianne Carolus. Part of the structure of the Evadio training and the Evadio Manual are used in the present school, with Marianne’s Carolus approval.
 2. Tasso International Institute – including the manual written by Hans TenDam (Deep Healing and Transformation) and Marion Boon’s professional guidance (teaching and therapy).
 3. Trainer’s professional background and training – psychotherapy (Gestalt Therapy), M.A. in Clinical Psychology, NLP, Transpersonal Psychology, Timeline Healing Technique,  Complementary Therapies, Quantum Physics and others.

 

The Program

The training duration is 3 years and it consists of two day (one week-end) workshops, usually once a month. Once a year we will provide a 4 day workshop with a foreign trainer. In total there are 58 days (464 hours) of tutor-faced Regression Therapy training and group supervision. The workshops are structured to include the following elements: theory, demo sessions, group sessions, students practice under supervision and feed-back, sharing and group process.

Each student will benefit from personal therapy and self development (individually and in group – minimum 100 hours) and personal supervision (individually and in group – minimum 100 hours).

 

1’st year

 • Workshop 1 – Introduction to Regression Therapy. Basic principles. The therapeutic relationship.
 • Workshop 2 – The basic structure of a session. Conducting the interview. Induction methods.
 • Workshop 3 – Processing the trauma in Regression Therapy. Associative methods.
 • Workshop 4 – Processing the death moment and working in Souls World.
 • Workshop 5 – Releasing energetic attachments in Regression Therapy: spirit releasement, basic inner child work and family karma, mental clustering, soul retrievals, dissociative methods (4 day workshop with a foreign trainer).
 • Workshop 6 – Practice and integration of the first 4 workshops.
 • Workshop 7 – Inner-child work.
 • Workshop 8 – Releasing the traumas occurred during birth and prenatal (embryonic period).
 • Workshop 9 – Releasing the traumas occurred during conception. Unborn children.
 • Workshop 10 – Practice, recapitulation and examination in order to pass to the 2’nd year.

 

2’nd year

 • Workshop 1 – Working with chronic and recurrent trauma (Hangovers).
 • Workshop 2 – Working with fixed programs and cognitive distortions (Postulates).
 • Workshop 3 – Integration in Regression Therapy.
 • Workshop 4 – Practice and integration of the last 3 workshops.
 • Workshop 5 – Workshop with a foreign trainer and/or summer camp (4 days)
  • Homing (alienation, not feeling at home);
  • Remote Session (working with the client for somebody else’s benefit);
  • Spiritual session. Life Between Lives.
 • Workshop 6 – Releasing Family Karma. The ‘Holographic Room’ technique.
 • Workshop 7 – Working with polarities. Light past lives (resourceful past lives). Dark past lives (integration of the shadow).
 • Workshop 8 – The first life on Earth. Extraterrestrial past lives. Future lives (progression).
 • Workshop 9 – healing the Primordial Trauma. Reconnecting with the Source and your Divine Self. Higher Self intervention.
 • Workshop 10 – Practice, recapitulation and examination in order to pass to the 3’nd year.

 

3’rd year

 • Workshop 1 – Supervision and group practice.
 • Workshop 2 – Supervision and group practice.
 • Workshop 3 – Workshop with a foreign trainer (advanced training) and/or summer camp (4 days).
 • Workshop 4 – Supervision and group practice.
 • Workshop 5 – Supervision and group practice.
 • Workshop 6 – Final evaluation.

 

The group supervision workshops will be once at two months. On demand, they will be organized more often. These will be combined with individual supervision and also the personal therapy can be continued if needed.

 

General Bibliography:

 • Carolus, M., Evadio manual.
 • Chirea, V. (2014), Soul Fragmentation. Consequences and the Reintegration of Lost Parts, Gestalt Books Publishing, Bucharest.
 • Komianos, A. N. (2011), Rapid Entity Attachment Release (REAR), Publisher: Hypnoscopesis.
 • TenDam, H. (1996), Deep Healing. A Practical Outline of Past-Life Therapy, Tasso Publishing, Amsterdam.
 • TenDam, H. (2014), Deep Healing and transformation. A Manual of Transpersonal Regression Therapy, Tasso Publishing, Utrecht.
 • TenDam, H. (2003), Exploring Reincarnation, Rider Books, Ebury Press, Random House, London.

 

Apart from these books the students will receive handouts and other useful materials.

 

 

For more information: victor.chirea@gmail.comTerapie prin regresie – detalii program formativ

 

Programul formativ este recunoscut de Earth Association for Regression Therapy (EARTh), iar diploma obținută la final va permite fiecărui student să se înscrie în asociație ca membru profesionist sau certificat.

 

Locația: pentru moment formarea are loc în București, dar în viitor este posibil să fie disponibilă și în alte orașe principale ale României.

 

Limba în care se va desfășura formarea: în principal română. O dată pe an se va organiza un modul de 4 zile care va fi predat în engleză de un formator străin (traducere profesionistă asigurată).

 

Formator principal: Victor Chirea, terapeut prin regresie certificat de EARTh psihoterapeut în Gestalt terapie ca membru al Colegiului Psihologilor din Romania.

 

Cine se poate înscrie: persoane calificate care lucrează în domeniul sănătății/terapiei (psihologie, medicină, asistență socială, psihopedagogie, teologie, terapie complementară), dar și cei care nu lucrează în domeniul sănătății și demonstrează maturitate și sănătate psiho-emoțională, condiție internă de viitor terapeuți și abilitatea de a intra în regresie ca și clienți.

 

Programul combină 3 direcții principale:

 1. Școala Evadio pe care a absolvit-o și trainerul, sub supervizarea Mariannei Carolus. Cu acordul ei, a fost folosită parte din structura programului formativ Evadio și Manualul Evadio.
 2. Institutul Tasso International – aici este inclus manual scris de Hans TenDam (Deep Healing and Transformation) și sportul oferit de Marion Boon (predare și terapie).
 3. Pregătirea profesională a formatorului – Gestalt terapie, Master Psihologie Clinică și Consiliere Psihologică, NLP, psihologie transpersonală, Vindecarea liniilor temporale ( Timeline Healing), terapii complementare, fizică cuantică și altele.

 

Programul

Durata programului formativ este de 3 ani și este structurat sub forma atelierelor de două zile (1 week-end), cu o frecvență de unul pe lună (în majoritatea cazurilor). O dată pe an se organizează un modul de 4 zile , predat de un formator străin. În total sunt 58 de zile (464 de ore) de formare de bază. Atelierele sunt organizate astfel încât să includă următoarele elemente: teorie, ședințe demonstrative, ședințe de grup, practica studenților sub supervizare și feed-back, împărtășire și proces de grup.

Fiecare student va beneficia de terapie și dezvoltare personală (individuală și în grup – minim 100 de ore) și supervizare personală (individuală și în grup – minim 100 de ore).

 

Primul an

 • Modulul 1 – Introducere în terapia prin regresie. Principii de bază. Relația terapeutică.
 • Modulul 2 – Structura de bază a unei ședințe de terapie prin regresie. Începutul ședinței. Interviul și metodele de inducție.
 • Modulul 3 – Procesarea traumei în terapia prin regresie. Metode de lucru asociative.
 • Modulul 4 – Procesarea momentului morții. Cum lucrăm în lumea sufletelor.
 • Modulul 5 – Lucrul cu atașamentele în terapie prin regresie.
 • Modulul 6 – Practică și integrarea workshop-urilor precedente.
 • Modulul 7 – Metoda de lucru cu copilul interior.
 • Modulul 8 – Eliberarea traumelor de la momentul nașterii și din perioada embrionară.
 • Modulul 9 – Eliberarea traumelor de la momentul concepției. Eliberarea sufletelor copiilor nenăscuți.
 • Modulul 10 – Practică, recapitulare și verificarea pentru trecerea în anul 2.

 

Al doilea an

 • Modulul 1 – Procesarea traumelor cronice și recursive în terapia prin regresie (Hangovers).
 • Modulul 2 – Metode de lucru cu distorsiunile cognitive și programele fixe (Postulates).
 • Modulul 3 – Integrarea vieților trecute în viața prezentă.
 • Modulul 4 – Practică în grup și sub supervizare.
 • Modulul 5 – Workshop cu invitat străin și/sau tabără de vară – 4 zile
  • Vindecarea traumei de alienare (a nu te simți acasă) (Homing);
  • A ghida clientul să lucreze pentru altcineva (Remote Session);
  • Sesiuni spirituale. Viața dintre vieți.
 • Modulul 6 – Eliberarea karmei de familie. Tehnica ‘Camerei Holografice’.
 • Modulul 7 – Lucrul cu polaritățile – vieți trecute de lumină (vieți trecute resursă), vieți trecute de partea întunericului (integrarea umbrei).
 • Modulul 8 – Prima viață pe Pământ. Vieți trecute pe alte planete. Progresiile.
 • Modulul 9 – Vindecarea traumei primordiale. Reconectarea cu sursa și cu sinele divin. Metoda intervenției sinelui mai înalt (Higher Self Intervention).
 • Modulul 10 – Practică, recapitulare și verificarea pentru trecerea în anul 3.

 

Al treilea an

 • Modulul 1 – Supervizare și practică în grup.
 • Modulul 2 – Supervizare și practică în grup.
 • Modulul 3 – Workshop cu invitat străin (formare avansată) și/ sau tabără de vară – 4 zile.
 • Modulul 4 – Supervizare și practică în grup.
 • Modulul 5 – Supervizare și practică în grup.
 • Modulul 6 – Evaluarea finală.

 

Atelierele de supervizare în grup vor fi programate o dată la două luni, dar la cerere se pot organiza întâlniri mai dese. Aceste module vor fi combinate cu supervizarea individuală. Terapia individuală poate fi continuată în funcție de nevoie.

 

Bibliografia Generală

 • Carolus, M., Manualul Evadio.
 • Chirea, V. (2014), Fragmentarea sufletului. Consecințele acesteia și reintegrarea părților pierdute, Editura Gestalt Books, București.
 • Komianos, A. N. (2011), Rapid Entity Attachment Release (REAR), Editura Hypnoscopesis, Grecia.
 • TenDam, H. (1996), Deep Healing. A Practical Outline of Past-Life Therapy, Editura Tasso, Amsterdam.
 • TenDam, H. (2014), Deep Healing and transformation. A Manual of Transpersonal Regression Therapy, Editura Tasso, Utrecht.
 • TenDam, H. (2003), Exploring Reincarnation, Rider Books, Ebury Press, Random House, London.

 

În plus față de aceste cărți studenții vor primi suport de curs și alte materiale utile

 

Pentru mai multe informații: victor.chirea@gmail.com

Verified publication:

Athanasios Komianos
Certified Hypnotherapist (CHT) & Certified Regression Therapist (CRT)

Information: