Member login

Earth Association for Regression Therapy

Trine Lise Kamela Stjernholm

Regresjonsterapi-Bergen.no, Markeveien 4c, 5012 Bergen, Norway

Telephone: +4792043626

Email: tlkstjernholm@gmail.com

Website: www.regresjonsterapi-bergen.no

Resume:

2006-2007 utdannelse – Past Life Regression Academy, i Oslo, med Andy Tomlinson. Jeg lærte hypno- og Regresjonsterapi.

2007 tok jeg kurs i Reiki I og II. Irene Evensen, EkerGarden, Sotra

2008 Theta Healing grunnkurs og videregående kurs 2, Ronny Larsen, Oslo

2008 tok jeg tilleggsutdannelse Past Life Regression Academy for Regresjon til “Livet mellom Livene” (Spirituell regresjon).

Vår og høst 2010 var jeg hos Pernille Ianev i København og lærte meg nye teknikker å jobbe med traumer og sjokk. Dr. Peter Levins lære. Somatic Experiencing/SE-metoden. Her jobber vi veldig sensitivt med kroppens nervesystem.

2011 Somatic Healing I og II, hos David Quigley, Alchemy Institute of Hypnosis, (Oslo)

2012 repetisjonskurs med Theta Healing I med Jonny Bårdvik. Bergen

2012 Soul Body Fusion ® (SBF) I og II, Jonette Crowley, Bergen,
2012 repiterte SBF ® workshop, Tove Norvoll, Bergen.

2013 Advanced Energy ved Andy Thomlinson (Past life Regression Academy, Dorset, England)

Mode of therapy:

Respekt, Glede og Nysgjerrighet står høyt på min liste over verdier. Når du kommer til meg kan du være helt trygg på at jeg ivaretar dine intensjoner på best mulig måte, og at jeg aldri vil gå inn i endringsprosesser eller annet hos deg som du ikke selv uttrykkelig ønsker.

Husk; ingen har ønsker eller drømmer uten samtidig å være utstyrt med de nødvendige ressursene til å oppnå dem. Noen ganger har vi kanskje litt “startvansker” og trenger hjelp til sorteringsarbeid for å finne disse ressursene.

Jeg er interessert i å dele min kunnskap til folk som ønsker forandring, være selvsikker og ta risikoen, intellektuelt, følelsesmessig og åndelig utvikling. Hvis du føler du har behov for det, så har du sagt ja til å være “herre i eget hus” – å ta ansvar for å skape ditt eget liv – ved å oppsøke noen som kan lytte og være en slags igangsetter. Da er jeg her hvis du kan bruke meg.

En bør ikke klamre seg til fortiden men gå videre i livet, tilgi og akseptere. Dette kan jeg hjelpe deg med. Jeg får klienter fra hele landet til Bergen hvor jeg har basen min, men tar gjerne på meg oppdrag ellers i inn og utland.

Rådgivning muligheter via telefon, Skype, e-post og selvfølgelig personlig.
En klok gammel Cherokee-indianer lærte sine barnebarn om livet.
Og han sa til dem: “Jeg har en stor kamp inne i meg selv. Det er en kamp mellom to ulver.
Den ene ulven står for frykten, sinne, misunnelse, sjalusi, sorg, anger, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, skyld, avsky, mindreverdighet, løgner, stolthet og overlegenhet.
Den andre ulven står for gleden, fred, kjærlighet, håp, deling, godhet, ydmykhet, snillhet, vennskap, empati, generøsitet, sannhet, medlidenhet og tro.
Den samme kampen som skjer i meg selv, skjer i deg også, og i alle andre mennesker.”
Barna tenkte over dette for en liten stund, og spurte deretter sin bestefar: “Hvilken ulv vil vinne?”
Og den gamle kloke mannen svarte: “Den som jeg mater.”

Member of:

Norsk Forbund for Regresjonsterapi http://www.regresjonsterapi.no/

Earth Association for Regression Therapy – Earth. https://earthassociation.org/

Spiritual Regression Therapy Assosiation http://www.spiritual-regression-therapy-association.com/

Norsk Spiritualist Forening Healerforbund http://www.spiritualist.no/nsfh

Verified publication:

Athanasios Komianos
Certified Hypnotherapist (CHT) & Certified Regression Therapist (CRT)

Information: