Earth Association for Regression Therapy

January 2018

Main Page-French

Earth_ L’association pour la therapie de regression EARTh (l’association pour la thérapie de resgression) est une organisation internationale qui promouvoit le proffessionalism de celle-ci. La thérapie de regression est également reconnue

Read More »

Main Page- Czech

Sdružení pro regresní terapii EARTh Sdružení pro regresní terapii EARTh (Earth Association for Regression Therapy) je mezinárodní organizace, která podporuje profesionalizaci v regresní terapii. Regresní terapie je také známá jako

Read More »